Wsparcie

INSTYTUCJE

PSGPGNiG

 

WOLONTARIAT I PRAKTYKI STUDENCKIE

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie z zakresu muzealnictwa, edukacji, archiwistyki, digitalizacji i promocji.

 

ZBIÓRKA ARTEFAKTÓW

Zapraszamy do dzielenia się pamiątkami (fotografie, materiały filmowe i dźwiękowe oraz inne przedmioty) związanymi z życiem i posługą Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

 

DAROWIZNY

Dziękujemy za wsparcie finansowe.
Nr konta 05 1130 1017 0080 0823 1820 0001